Rastlinku s názvom Sceletium tortuosum, známu aj ako Kanna, sme Vám už predstavili v predchádzajúcom článku. V nasledujúcom príspevku, Vám prinášame zistenia vyplývajúce z vedeckej štúdie (kliknutím budete presmerovaný na samotnú publikáciu), zameranej na antidepresívne účinky Kanny, ale aj jej alkaloidov.

Okrem zlepšenia nálady a odstránenia úzkosti, sú v štúdií spomenuté aj jej empatogénnie účinky. Okrem tých, je však podotknuté aj vyhľadávanie extraktov z rastliny Kanna kvôli jej účinku v kombinácií s konopou. Jedná sa konkrétne o užitie Kanny so zámerom posilniť účinky konopy.

 „Súčasné výskumy potvrdzujú antidepresívny účinok a predpokladá sa ďalšie využitie v medicíne.“(Navrátilová, Z., 2011)

V nasledujúcej časti sa pozrieme na konkrétne obsahové látky Kanny a mechanizmus ich pôsobenia. Rastlina obsahuje alkaloidy mesembrinového typu (mesembrin, mesembrenon, mesembrenol, mesembranol, tortuosamin, joubertiamin a iné). V rastline je obsah alkaloidov kolísavý, pričom je ovplyvňovaný celou radou vonkajších, ale aj vnútorných faktorov.

Mesembrin pôsobí ako silný inhibítor spätného vychytávania serotonínu zo synaptickej štrbiny. Pri vysokej dávke inhibuje v malej miere aj spätné vychytávanie noradrenalinu a dopamínu. Táto inhibícia spätného vychytávania serotonínu, predstavuje pravdepodobne hlavný mechanizmus, ktorý vysvetľuje klinické a farmakologické účinky rastliny Sceletium tortuosum na ľudské telo. Schopnosť inhibície spätného vychytávania serotonínu, je taktiež zistená aj u mesembrenonu. Ďalšie alkaloidy obsiahnuté v kanne sa viažu napríklad aj na kanabinoidné receptory CB1 (podobne ako mnohým ľuďom dobre známa “ganja”). Pôsobenie na kanabinoidný systém a jeho ovplyvňovanie, je opäť spájané aj s antidepresívnym pôsobením.

Nežiadúce účinky a konktraindikácie

Väčšina autorov uvádza, že behom užívania Sceletium tortuosum neboli zaznamenané žiadne vážnejšie vedľajšie nežiadúce účinky. Pri podávaní vyšších dávok v kombinácií s alkoholom, sa môže objaviť dočasná nepríjemnosť, ako napríklad nevoľnosť, alebo ľahká bolesť hlavy. Tieto tvrdenia užívateľov Kanny taktiež podporujú výskumné štúdie na zvieratách, ktorých výsledky boli publikované. Napriek tomu, že nám predstava experimentov na zvieratách nieje sympatická, je v tomto kontexte vhodné uviesť zistenia. V štúdií na psoch neboli po týždňovom podávaní Kanny zaznamenané žiadne nežiadúce účinky, zatiaľ čo pri mačkách boli zaznamenané iba účinky relatívne nežiadúce, ako napríklad dlhší spánok.

Vzhľadom k mechanizmu pôsobenia Kanny, však nie je vhodné ju kombinovať s inými antidepresívami (SSRI, či MAOI), alebo inými farmaceutickými liekmi predpisovanými psychiatrom.

Využitie obsahových látok Kanny bolo patentované v spojených štátoch, pričom je pravdepodobné, že v budúcnosti bude ich využitie široké. Patent bol podaný na používanie mesembrinu a príbuzných látok ako inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (tzv. hormónu šťastia), k liečbe depresie, úzkosti, bulímie a obsedentno-kompulzívnej poruchy. Taktiež bol podaný patent na využitie mesembrenonu k liečbe zápalových ochorení, depresie, kognitívnych porúch a rady ďalších ochorení na základe mechanizmu účinkov tohto alkaloidu. „Alkaloidy obsiahnuté v rastlinách majú často silný účinok na nervový systém a objasnenie mechanizmu ich pôsobenia môže viesť k vývinu nových liečiv.“ (Gomes et al.,2009, in: Navrátilová, 2011) 

Okrem spomínaného kombinovania Kanny s konopou vo vyššie spomenutej štúdií, sú taktiež popisované ako vhodné kombinácie aj kombinácia Kanny s Kratomom, alebo Kanny s Kakaom.

Pôsobenie Kanny a Kakaa je príjemná kombinácia zrejme spôsobená synergickým účinkom obidvoch rastlín, pričom je preukázané, že obe rastliny pôsobia na endokanabinoidný systém človeka a majú relaxačné a euforické účinky. Rastliny sa údajne skvelo dopĺňajú aj po chuťovej stránke.

Kombinácia Kanny s Kratomom sa zdá byť úplne bezpečná a nevznikajú žiadne negatívne vplyvy na neurobiologickej úrovni, ako napríklad pri kombinácií Kanny s liekmi SSRI (pred čím sa vyskytovalo varovanie aj v uvedenej štúdií). Naopak pri kombinácií Kanny s Kratomom sa zdá, že účinky sa navzájom dopĺňajú a podporujú. Pri boji s depresiou to môže byť veľmi prínosná kombinácia, nakoľko samotný Kratom sa ukazuje ako efektívny pomocník, pričom jeho mechanizmus pôsobenia je oproti Kanne v súvislosti s depresiou omnoho menej priamočiary (o účinkoch Kratomu v súvislosti s depresiou sa dočítate napríklad v subjektívnej výpovedi užívateľa Kratomu, ktorý trpel depresiou kliknutím na tento odkaz).

Kvalitný Kratom, Kannu a vysokoúčinné extrakty z nej je možné zakúpiť v obchode www.kratomedic.sk 😊

Mechanizmus antidepresívneho pôsobenia Kanny a kontraindikácie s inými látkami

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *